అందాల అనసూయ బ్యాట్ తీసుకుని….!

బుల్లి తెరలో పేరున్న తారల్లో అందాల అనసూయ ముందు వరుసలో ఉంటుంది. ఆ అమ్మడు బ్యాట్ పట్టుకుని క్రికెట్ ఆడితే… వీడియో ఎప్పటిదో కానీ మరోసారి ఆన్లైన్లో హల్చల్ చేస్తోంది. మీరు చూడండి.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *