హైద్రాబాద్లో ఈ విలయం చూస్తే తట్టుకోలేరు…!


భారీ వర్షాలు తెలుగు రాష్ట్రాల ఉమ్మడి రాజధాని హైదరాబాద్ ని ముంచెత్తాయి. జల ఖడ్గం దెబ్బకు భాగ్యనగరం విలవిల్లాడింది. వీధులన్నీ చెరువులను తలపిస్తున్నాయి. వాహనాలన్నీ పడవల్లా ప్రయాణం సాగిస్తున్నాయి. హైటెక్ సిటీలో జల విలయం మిగిల్చిన కష్టాలకు సజీవ సాక్ష్యాలు ఈ వీడియో… ఫొటోలు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *