నాగ్ కి నచ్చని రాజుగారి గది ట్రైలర్… ఎందుకో చూసి చెప్పండీ..

తాజాగా విడుదలైన రాజుగారి గది సినిమా ట్రైలర్ తనకు నచ్చలేదంటూ నాగార్జున వ్యాఖ్యానించారు. అసలు ఆయనకు ఎందుకు నచ్చలేదు..? ఏం నచ్చలేదో..? మీరు చూసి చెప్పండి.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *